Úvod

V roce 2015 jsem četl zajímavou publikaci 36 dramatických situací, kterou napsal Georges Polti. Jedná se o seznam všech možných situací, které se mohou vyskytnout kdekoliv. Od básní po divadelní hry.  Seznam vyšel po rozsáhlém zkoumání řeckých textů, francouzské i nefrancouzské literatury a od té doby se stal nesmírnou pomůckou pro spisovatele. Mě to velmi zaujalo, protože pokud můžete něco jasně definovat, tak na základě toho můžete snadno vytvořit i vzorec.

A tak se zrodila myšlenka na robota, který by psal knihy. Je možné, aby počítačový program uměl psát vlastní romány? Mohli by lidé být jednou  nahrazeni počítači, které stvořily? O práci už přicházejí farmáři, pracovníci na montážních linkách a telefonní operátoři? Je spisovatel na řadě? Proto jsem se rozhodl zkusit vytvořit program umělé inteligence, který bude schopen psát vlastní romány.

Projekt

První český UI spistovatel

Klient

Já:)

Moje role

Programování

Na počátku byl GitHub

Co si budeme povídat. Začít programovat umělou inteligenci vyžaduje nějaké znalosti, tak jsem se vrhnul na online kurzy a začal využívat programy umělé inteligence, které jsou dostupné zdarma na GitHub. Prostě bylo třeba najít ideální metodu, jak by se umělá inteligence naučila češtinu, její pravidla a dávat dohromady smysluplné věty. Tento projekt jsem nazval Luis (protože v sobě obsahuje písmena UI jako umělá inteligence).

Projekt rozdělený do tří fází

U tak komplikovaného projektu jsem chtěl na to jít postupně, takže jsem jej rozdělil do tří fází.

  1. Luis by se měl naučit český jazyk pomocí deep learning a na základě databáze článků by měl zkusit poskládat vlastní “biografii”, aby dokázal, že ví, kým je.
  2. Luis by měl najít vzorec ve 36 dramatických situací od Georgese Poltiho a na základě vybraného vzorce napsat krátkou povídku.
  3. Luis by měl projít Turingovým testem tak, že napíše vlastní román pod pseudonymem. Pokud nikdo neupozorní na nějaké nesrovnalosti, tak uspěl ve svém poslání.

Nebudu vám lhát. Celý tento můj projekt selhal a počítač odešel do křemíkového nebe kvůli zahlcenému programu. Nicméně jsem se díky tomu naučil spoustu nových věcí, které třeba v budoucnu využiji.