Skip to main content

Vést tým stratégů je závěrečným testem vašich manažerských dovedností. Představte si hromadu introvertních, chytrých a hyperkritických osobností, jejichž výchozí nastavení je vás odsuzovat, že nejste hodni jejich času. Agathe Guerrier, head of strategy BBH LA, se domnívá, že jakmile se vám podaří zvládnout stratégy, tak už zvládnete všechno. Následující seznam obsahuje několik tipů, jak zvládnout nezvládnutelné.

#1 Srovnejte si priority – lidi, produkt, zisk (přesně v tomto pořadí)

Ve skutečnosti jsou lidé důležitější než kreativní nápady, protože lidé mají city. Váš tým se naučí důvěřovat vám, když uvidí, že je kladete vždy na první místo. Práce by měla mít vždycky přednost před penězi, protože práce je důvodem, proč jsme se všichni na toto místo dostali. Za tento moudrý tip děkuji Jim Carroll, že jej sdílela se mnou před pěti lety.

#2 Řekni nejdřív, co se chystáš uděláš, pak to udělej.

Nikdy nedělejte výjimku, abyste porušili toto pravidlo. Jediný způsob, jak vybudovat emoční bezpečnost, je prostřednictvím důsledné komunikace, které se budete držet. Pokud selžete a ohrozíte tuto bezpodmínečnou smlouvu, tak těžko budete získávat důvěru zpět. Tato rada vzešla z mého učitele jógy v Indii a jsem si dost jistá, že se to dá vztáhnout na jakoukoliv vedoucí pozici.

#3 Nyní jste vzorem pro ostatní, ať už si to o sobě myslíte, nebo ne.

Lidé mohou nebo nemusí naslouchat tomu, co jim říkáte, aby udělali. Ale docela reagují na způsob, jak se chováte a nevědomě vás napodobují. Musíte tedy ztělesňovat typ stratéga, kterého chcete ve svém týmu mít a prostřednictvím vašeho jednání dáváte najevo, co očekáváte, aby ostatní vnášeli do práce. Jednat bezúhonně, pracovat tvrdě, ale ne příliš tvrdě (posíláním e-mailů v neděli v 15 hodin implicitně sděluje, že očekáváte, že všechny vaše zprávy budou brány v úvahu i v neděli), zkrátka: buďte změnou (nebo kontinuitou), kterou chcete vidět.

#4 Administrativa je nevyhnutelnou součástí práce, ale může vás zabít.

Zjistěte, u čeho musíte být a co můžete delegovat. Potřebujete skvělou pravou ruku muže či ženy (super asistenta), kdo může převzít řízení oddělení a některé náročné věci kolem, jako je nahánění vyplňování timesheetů, zahánění odhadce, alokace zdrojů a projektů, prázdniny apod. Zatlačte zpátky, pokud vedení hází příliš mnoho administrativy na vás. Nedovolte jim, abyste přestali být stratégem.

#5 Chraňte svůj čas na přemyšlení a pro strategický mozek.

Chcete-li, aby vaše oddělení bylo respektováno, musíte být schopni pravidelně prokazovat, že se od vás mohou naučit, a to i v případě, že administrativa potlačí vaši neuroplasticitu (viz výše). Doporučuji se řídit rady předepsané Calem Newportem v knize Hluboká práce. Ujistěte se, že máte minimálně dvě hodiny denně nepřetržitého přemýšlení (hlubokou práci) mimo kancelář, pokud je to nutné, a stejné množství času na zbytek vašich mělčích úkolů (administrativa, emaily, sociální média atd.), Ujistěte se, že každý den odcházíte v rozumném čase. Jako je 18 hodina. Šestá hodina večerní je vhodná doba pro opuštění agentury.

#6 Ni Dieu, ni mère (Žádní bohové, žádné matky).

S každým ve vašem týmu je důležité vytvořit vztah dospělého s dospělým, a to by může skončit tím, že to bude těžší, než jste si mysleli. Někteří lidé si projdou těžkými časy, když jste jejich manažerem a mohou se, vědomě nebo ne, pokusit se s vámi spojit jako dítě, které je závislé na rodiči, což vám nepomůže. Nejste zodpovědní za štěstí jednotlivých členů týmu. Jste zodpovědní za vytváření pracovního prostředí, které umožňuje každému být sám sebou, a za to, že každý člověk má správnou podporu a příležitosti. Na druhém konci spektra je třeba dbát na to, co Dacher Keltner nazývá Paradox moci: skutečnost, že zatímco empatie pomáhá jednotlivcům dosáhnout na vrchol, pouhá skutečnost, že máte moc, vás činí méně empatickou, více narcistickou a více sobeckou. Takže pamatujte: nejste jejich rodič a nejste Bůh. Jste jen stratég, který se snaží pomoci ostatním stratégům být nejlepší, jak jen dokážou.

Zdroj: BBH Labs