Úvod

Každý byznys lídr, podnikatel, majitel startupu a obchodník chce vědět, jakým směrem se ubírají zákazníci a kde vzniká nová obchodní příležitost.
Vývojářská společnost STRV se rozhodla vytvořit nové analytické oddělení. Tým analytiků má za úkol vyhledávat nové trendy, inovace a disrupce, které následně má transformovat v nové příležitosti a obchodní strategie.

Společně s marketingovým týmem vytváří obsah, marketingové strategie, white papers, případové studie a reklamní kampaně. Výsledná práce má oslovit potenciální klienty, kteří pak budou chtít společně s STRV uvést na trh produkt, který je nejen životaschopný, ale také dodaný ve správný čas, za správnou cenu a v potřebné kvalitě. Mým úkolem bylo nastavení metodologie, kterou se bude analytické oddělení následně řídit.

Projekt

Analýza byznysových příležitostí

Klient

STRV

Moje role

Výzkum, analýza, strategie

Zákazníci i investoři už jsou kvantitou přesycení a očekávají podstatně vyšší kvalitu. Tu viable z podstaty věci nemůže nabídnout. Proto jsme změnili přístup k tvorbě digitálních produktů, a i když na rychlosti stále záleží, jdeme primárně po poctivém strategickém přístupu a kvalitním designu. Díky tomu přinášíme na trh správný produkt ve správnou chvíli a za správné peníze. Přirozeně se pak dostáváme ke klientům a zakázkám s vyšší přidanou hodnotou i rozpočtem a místo snadno nahraditelného dodavatele se stáváme strategickým partnerem.

Milan Šemelákšéf strategie STRV

NAVRŽENÁ METODOLOGIE